Podgląd wydruku

Parent Previous Next

Wydruk zestawienia zawiera wszystkie operacje zarejestrowane na kontach księgowych. W zależności od wybranych parametrów zestawienie będzie prezentowało wybrane konta.


Opcje wydruku dostępne są w górnym Menu okna Analityki. Do ich użycia służy przycisk WYDRUKI.




Dostępne są następujące opcje drukowania:





Możliwe jest wyeksportowanie tych zapisów do pliku w formacie Excel, lub wydrukowanie listy tych zapisów.


Raporty i Wydruki

Zestawienie analityczne